Ocenění jako základ - pro prodávající a kupující stejně důležitých

Ocenění jako základ - pro prodávající a kupující stejně důležitých

Němečtí majitelé nemovitostí. V současné době využívají téměř úplného zvýšení tržních hodnot svých vlastností, běžně označovaných jako tržní hodnota. V tomto případě se statistika v tomto případě týká zejména zabavování, takže se odráží pouze malá část trhu. Dokonce i když je pro mnoho lidí přidána ideální hodnota, existují způsoby a prostředky oceňování majetku pomocí objektivních kritérií a široce uznávaných metod. Celá věc je třeba vnímat v kontextu hrozby právní úpravy, zejména pokud jde o restaurování starých budov a energetické účinnosti.

Díky tomuto příspěvku bychom chtěli dát stručný přehled předmětu ocenění a provést základní body této pozornosti.

Zůstat dobře v jednání vstoupit

znalost skutečné tržní hodnoty nemovitosti je důležité nejen z hlediska nakonec dosažené tržby, ale i pro celou předběžném slyšení. Rozcházejí a sice skutečné a vnímané vývoj na trhu (zvýšení hodnoty), například ve velkých městech, jako je Frankfurt, příliš mnoho sebe, chybí jejího prodeje možnými strategiemi jednání. Riziko přijetí příliš velké značky nebo zaplacení příliš vysoké ceny je proto vyšší. Na trhu reguluje mezi nabídkou a poptávkou, takže nabízen někdy i několik let domu mohou být obchodovány pouze se slevou jistě - konstelace, který je běžný ve vlastních rodinných domech, kde začít majitelé z mnohem vyšší hodnotu z důvodu vysoké kvality prvků a misjudge .

napravit znaleckého, která se bude konat od uznávaných odborníků na základě tří smyslu nařízení o oceňování majetku v první řadě. Metoda srovnávací hodnoty určuje tržní hodnotu porovnáním podobných nemovitostí. Metoda hmotného majetku se vztahuje více na čisté výrobní náklady, vždy s ohledem na náklady na novou výstavbu nemovitosti. Nicméně, tento přístup příjem je blíže investic do nemovitostí držených tak, že lidé mohou dát na jejich odchodu do důchodu ke správnému výpočtu.

Důležité pojmy v této souvislosti

Často se používají metody vědecky podložené, což nutně mohou být odděleny jazykově by ležel ne jiný. Tak často, stejně jako banky jsou ve hře, oceňovací standardy hrají významnou úlohu ve svých výpočtech, jeden by měl vědět, jako kupujícího prodávající alespoň základy.

  • tržní hodnota Tato hodnota definuje objektivní směnnou hodnotu, která je vypočtena z čisté reálné hodnoty a stávající situaci na trhu. Je to o tom, kolik toho skutečně lze dosáhnout v současném tržním prostředí. Rovněž hraje roli v zabavování.
  • Výnosová hodnota Jedná se o definování dlouhodobého výnosového potenciálu nemovitosti v kombinaci s hodnotou pozemku jako celkovou hodnotu. Dlouhodobý potenciál příjmů je dán například příjmy z pronájmu, které jsou silně závislé na regionálních složkách. Výsledkem je čas, který je nezbytný pro amortizaci.
  • Hodnota materiálu S touto hodnotou v centru stojí kvantifikace objektivně měřitelného rámce nemovitosti. Hodnota materiálu je určena z hlediska půdy, investic a hodnoty vnější investice. Dnes hrají důležitou roli energeticky smysluplné rostliny a podobně. V průběhu financování se hmotný majetek používá ke stanovení hodnoty hypotéky.

Tvrdé faktory Významné

Prodejci vidí konkrétní vlastnosti nemovitosti jako zvýšení hodnoty, zatímco kupující náklady na výměnu nebo rekonstrukci měřítka a odečíst. Obecně zde nelze uvést žádné spojení, ve většině případů však silné strukturální změny (krb, zimní zahrada atd.) Nebudou mít žádný významný vliv na hodnotu nemovitosti. Staré staré kotle je třeba vyměnit, starší okna a dveře mají příliš malou izolaci, střecha vykazuje zjevné škody a trubky jsou starší 30 let - takové podrobnosti jsou důležité, protože znamenají hmatatelné náklady pro kupující kromě samotné prodejní hodnoty

Profesionální zpráva chrání prodejce i kupující o nadměrných ztrátách, avšak v každém případě nabízí dobrý základ pro vyjednávání a stojí za investice.

Artikelbild: © Alexander Raths / Shutterstock


Vyhledávání