Potřebné pojistné krytí

Potřebné pojistné krytí

Vlastní stavební je obrovská nejistota, to je ještě zaplatit předem a je obvykle vše na jednom okraji by najal generální dodavatel stavebních prací. Není neobvyklé, že při neodborném práci, kterou je třeba napravit ani nebo nelze opravit - tím obtížnější stavebnictví donutí dodavatelé proto stále dodávat na úkor bezpečnost a kvalitu nabízí, neprůhlednou pro stavitele představovat riziko.

Vzhledem k tomu, že dodatečná finanční rizika, tedy riziko nadměrného dluhu chatrné konstrukce, takže to vyžaduje zručný analýzu rizik . Proto je důležité, aby nezávislé odborníky před vlastním stavebním projektem vyčíslily nezbytné náklady ve formě pojištění a služeb, aby se snížila škoda a aby se na bezpečném místě. Každé staveniště poskytuje pro práci je přijato mnoho řemeslníků a asistentů v různých oblastech, k dokončení.

Je pochopitelné, že to může jednou nehodám, výsledek nepozornosti nebo nesprávného používání strojů pro stacionární a nutných oprav obávat. Navíc je to spojeno s riziky pro nezúčastněné třetí strany, pokud na ulici spadne stavební štěrk, nebo jsou pojistky připevněny jen částečně. Bez ohledu na to, zda se proto pracovat v z vlastního podnětu nebo používají stavební partnera, jako architekt, je třeba poznamenat, že nemůže existovat plná disclaimer.

Co je důležité a jaké pojištění musí být povinně dokončeno

Určení správné ochrany

Stavební projekty jsou příliš odlišné poskytnout zde obecné rady. Je proto důležité, abyste při plánování naprosto věděli a dodržovali některá pravidla, abyste byli právně chráněni. Zejména v bodě příslušného vyvažování rizik byste měli pracovat s expert nebo poradenství Office dohromady, aby nedošlo ke zde ušetřit na úkor druhých.

, zejména při práci v podobě vlastní práce, a tak svůj vlastní Abyste přispěli a současně šetřili náklady, je třeba mít na paměti několik věcí. Není to nic, co mnoho zanedbává tento bod. Vnitřní financování je však považováno za vlastní kapitál a dláždí cestu k vlastním čtyřem stěnám. Pokud máte přátele, kteří tu a tam pracují (za úplatu či nikoliv), musí být u příslušného místního družstva (stavební BG) podepsat vy. Nehody vyplývající ze stavebních činností jsou takto pojištěny družstvem.

Tato povinná informace je nutná předem. Co se týče příspěvků, které mají být vyplaceny, záleží na tom, kolik pomocníků pracuje a kolik hodin skutečně stráví. Ujistěte se také, že část pomocníků nebo jménem pojištění odpovědnosti dělnická strana byla krycí Vzdělávací a zranění .

pozor na výběr řemeslné firmy

I s čistým přiřazení Není to děláno řemeslníky, zejména pokud jde o minimalizaci rizik ve stavebnictví. Pouhé pověření třetích stran tedy nezbavuje vás odpovědnosti, a proto je důležité, aby vám při předložení nabídky byly předloženy nezbytné důkazy. Jedná se zejména o doklady o dělnické zprávě pro společnost Bau-BG, jakož io důkazu o dostatečné pojistné krytí škod na majetku a zranění.

Bohužel, stavební firmy mají pověst velmi časté používání Black pracovníci - zde pochopitelně chybí potřebné důkazy, takže je třeba dodržet tato rizika. IHKen a obchodní komory jsou proto prvním kontaktním místem, jakož i příslušné cechy některých živností, kterou si můžete zvolit vhodný řemeslo.

je užitečný Insurance spočítat

V Německu, zemi mnoho pojištění-for-all, pojistné krytí je jeden los , Ne nadarmo skotačí mnoho dodavatelů, kteří přistupují na poli speciálního pojištění především stavitelů domů a spol.

Důležitou součástí by tudíž mohla být odpovědnost hlavního je, protože to se vztahuje na škody na nepřidruženým třetím stranám. Odpovědnost vlastníka nemovitosti je vhodná zejména pro majitele pozemků a bytových domů, protože se vztahuje na škody na třetích stran na majetku.

Kromě toho může být nutné v oblastech, kde hrozí dokončení tzv povinného ručení Water , a to zejména při práci s olejovými nádržemi a znečištěné sabotáže nebo obdobného podzemních vod, například topný olej.

zakázková začátek scale

v případě, že majetek byl po dokončení a pohyboval se s dítětem a kuželů, zejména pojištění domů přichází do zorného pole. V kombinaci s pojištěním rizika Zajišťuje domu proti poškození ohněm, nebo dokonce před povodněmi a další specificky pojmenovaný ekologickým katastrofám ze.

v průběhu více zákazníků-přátelský rodící pojistném trhu, v současné době existuje celá řada komplexních balíčků, přičemž Měli byste zde zkontrolovat, zda se vyskytne dvojí nebo nad . Zejména v regionech těžebních postižených z Porúří a Sársku, se stává stále důležitější, že svěří to specializované inženýrské firmy k identifikaci důlní škody předčasné.

Toto je místo, kde každý rok více než 100 milionů eur na nákladech, nástupci bývalých dolech muset vynaložit, pravidelně zasahovat. Napište budovu takže nic náhodě a investovat své peníze předem nezbytném testování a Poradenské služby k dosažení správné pojištění na konci

Product Image. © Jirsak / Shutterstock


Vyhledávání