Důležité faktory při určování hodnoty staré budovy

Akvizice staré budovy, která má být rekonstruován podle ještě pravděpodobně reprezentuje banky jako dlužníků čelí několika problémům. Jednotný přístup ze strany úvěrových vydávající banky není uveden zde mnohem jednotlivé faktory na Hodnocení nemovitosti se rozhodnout. Nejprve však je hodnota zajištění je velmi důležité, protože v závislosti na hodnotě majetku má být poskytnuta na úrokové sazby se měří - takže existují určité rozdíly, které vyžadují v neposlední řadě proto, že tento problém úvěr ve srovnání

Chtěli bychom vysvětlit podrobněji v tomto příspěvku, s jakou ". dostanete to udělat podmínky a co je důležité pro vás jako dlužníka.

Různé názory

dvě věci, a to value Land a stavební hodnota je sama o sobě znepokojena financováním. Pokud jde o hodnotu nemovitosti, banka se orientuje na prohlášení odborného panelu příslušného města nebo obce, proto se spoléhá na srovnávací hodnoty. Odborníci radí dlužníkům se stavebním pozemkem o rozloze více než 1 000 čtverečních metrů, aby identifikovali příslušné zelené plochy, aby získali realistický obraz. Je pravidlem, že pouze 80 procent plochy jsou ve skutečnosti vlastně postavený, zbytek je využíván pro zahrady, garáže nebo podobné účely.

Hodnota budovy však přichází v uzavřeném prostoru objektu, který není zcela v souladu s obývacím prostorem a některé s nepříznivou Měřidla pro dlužníka. Takový přístup má zlepšit schopnost porovnávat, protože banky berou pečlivější opatření kvůli zvýšeným cenám domů. Zde nastavíte cenu za kubický metr uzavřeného prostoru pro výpočet hodnoty budovy bez pozemku. Slevy nejsou ve starých budovách neobvyklé, stejně jako ochrana hraje roli a související konstrukční technika. Na pozadí opravování energie vedoucí ve starých budovách obvykle mnohem lepší rovnováhy mezi energií, tento přístup je také pochopitelné.

teď oba množství dohromady, dostaneme odpovídající hodnotu vlastnictví a Banky významné velikosti. Zpravidla se zde snižují, například kvůli situaci, která může činit až 20 procent. Teprve potom se vypočítá hypoteční úvěrová hodnota nemovitosti, měřítko pro financování nemovitostí. nabídka pomoci zejména zdatné profesionály a stavební inspektor, kteří vytvářejí analýzy potřeb rehabilitace a dá vám tak ležel transparentní pohled na věc.

ocenění Tržní hodnota a prodejní hodnotu

  • Za tržní hodnoty ocenění skrývá řádné a uvážlivé hodnocení toho, jak vysoká je skutečná prodejní cena nemovitosti. Význam této zprávy, zejména v zabavování místního okresního soudu, ale také při financování rozhovorů s vaší domácí bankou. Pouze uznávaní odborníci vám poskytují základ pro nezávislé a komplexní posouzení reálné hodnoty. Neměli bychom však zmást tuto zprávu s výše uvedenou úvěrovou hodnotou, protože je to jen pro důležité banky. Nezávislá zpráva o ocenění je po & sect; aby 194 stavebním řádu (stavební zákon).
  • v jasném vymezení k posouzení tržní hodnoty příslušného zůstatková hodnota Objekt může být viděn. Zde nevyhnutelně nevzniká překrývání, v mnoha případech je s větší pravděpodobností větší rozdíl. Faktory týkající se dalšího prodeje nemovitosti jsou stále platné místní daně převodu pozemků a notářské poplatky a zprostředkování realitních kanceláří - náklady, takže budete muset zasáhnout co kupující a zvýšení nákladů na nákup způsobem. Hraje významnou úlohu rozvíjející okolí, ale také trend na trhu s nemovitostmi v určitých návrhů a půdorysy. Je třeba zdůraznit, že rozsáhlá renovace nemusí vždy přispívat k odpovídajícímu navýšení hodnoty. Udělat především připojení k veřejné dopravě, stavební projekty v těsné blízkosti, stejně jako hrozby průmyslových parků, letišť a podobných projektů v oblasti infrastruktury dopad na životní prostředí a znečištění hlukem.

Obrázek produktu: © FarkasB / Shutterstock


Vyhledávání